Arbetsmetod

I behandlingsarbetet tillämpas framförallt den kognitiva psykoterapin och beteendeaktiveringen dvs. kognitiv beteendeterapi som grund i tanke- och förhållningssätt. Fokus ligger på att förändra tanke, beteende och handlingar som orsakar den enskilda individen ett handikapp. Detta är också den metod som det finns mest evidensbaserad fakta om.

Varje boende har en kontaktperson (kp) som ansvarar för en anpassad individuell vårdplan (IVP). Psykosociala stödinsatser och individuellt avvägda krav på t.ex. struktur, aktiviteter, ADL, drogförbud, drogtester, medicinmedverkan och stödsamtal anser vi vara viktiga steg inför återanpassa till ett självständigare boende. Avgiftning, drogtester, abstinensbehandling görs under ledning av ansvarig läkare och sjuksköterska.

 

Vi arbetar evidensbaserat med inriktning på att utifrån den boendes psykiska, fysiska och sociala förmåga rehabilitera till ett självständigare liv anpassat till en lämplig boendeform i det öppna samhället. Detta görs genom målinriktade och mätbara insatser, med krav på delaktighet i ADL, social träning, aktiviteter i och utanför boendet. Vi använder KBT som grundidé och förhållningssätt i det dagliga behandlingsarbetet.

 

Aktiviteter finns bl.a. genom kommunens aktivitetscenter Åran, Kvarnen och ABF som till stor del kan erbjuda ett anpassat aktivitetsinnehåll. Möjlighet till trädgård och stallarbete finns samt ridning anpassad efter förmåga. Aktivitetshandledare finns på plats alla vardagar. Vi har morgonsamling tre dagar i veckan och boenderådsmöten ca en gång i månaden. Resor och utflykter görs i samråd med de boende. Avgiftning, drogtester och abstinensbehandling görs i samråd med ansvarig läkare. Personalhandledning och utbildning finns 1 gång/månad.

 

SAMSUNG DIGITAL CAMERA