Resurser

Personalgruppen är fast och stabil vilket ger kontinuitet och trygghet för våra boende. Samtliga omvårdnadspersonal har adekvat psykiatriutbildning, flera med erfarenhet från missbruksvård. Sjuksköterska/or finns alla vardagar med beredskap kvällar, nätter och helger. Fortlöpande utbildning och handledning för personal ombesörjs internt utav psykiatrihandledare, samt genom externa kurser och föreläsningar via bl.a. Upplands vårdgivarförening. Kollektivavtal finns.

 

SAMSUNG DIGITAL CAMERA